1. A szerződés tárgya

A jelen szerződés (Szerződés) az ÓraZálog.hu Weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

2. Szerződő felek

Jelen szerződés az ÓraZálog (továbbiakban Üzemeltető) és az általa üzemeltetett ÓraZálog.hu (továbbiakban Weboldal) oldalt látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között jön létre a weboldal felhasználásának feltételeiről.

3. A szerződés hatálya

Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

4. Adatvédelem

4.1 Személyes adatok kezelése

Az ÓraZálog.hu weboldalon található tartalomnak két része van. A Weboldal nagyobb részét a Felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minősülnek. Az Üzemeltető, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat.

A regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat a Üzemeltető nem teszi – a Felhasználó jóváhagyása nélkül – harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által ezen szolgáltatás igénybevétele során az interneten közzétett adatokért a Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal.

4.2 Statisztikai célú adatgyűjtés a Felhasználói aktivitásról

A Üzemeltető szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja a Üzemeltető, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

4.3 Jogsértés és jogorvoslat

A Weboldalt moderátorok felügyelik; a moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. A Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

4.4 Szerzői jogok

A Felhasználók által feltöltött apróhirdetések tartalmát és az azokban található fényképeket a Üzemeltető nem ellenőrzi, így ezekért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználók által a Weboldalra feltöltött bejegyzések, vélemények vagy fényképek harmadik fél személyiségi vagy szerzői jogait sértik, ezeket azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követelheti.

A Weboldal egyes részeit Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Felhasználó nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására.

Az ÓraZálog.hu domain az Üzemeltető javára bejegyzett domain név. E jogvédett név vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló név illetve kifejezés harmadik személyek által történő bármilyen használata a Üzemeltető jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Üzemeltető jogosult minden szükséges jogi lépést megtenni.

5. Felelősség kizárás

Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért a Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az elhelyezett hirdetések nem tükrözik a Üzemeltető véleményét.

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget vállal.

6. A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai

Amennyiben jelen dokumentumot a Üzemeltető a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, cégnév, telefonszám, termék, kifejezés alapján kitiltson a szolgáltatás eléréséből. A kitiltásról a rendszer hirdetés feladásakor automatikusan értesíti a kitiltott felhasználót. A tiltás feloldásának feloldása minden esetben egyedi elbírálás alá esik.
Az oldalakon elhelyezett adatok, eredmények bármilyen további felhasználása, tükrözése TILOS, ide értve különböző kereső oldalakat, ár és termék figyelő szolgáltatásokat. Az engedély nélküli másolások illegálisak, és hatósági eljárást vonnak maguk után.
TILOS és hatósági eljárást von maga után Az ÓraZálog oldalon található alkalmazások (mint pl: az üzenet küldő form) felhasználása kéretlen levelek küldésére.

A hirdetésekben NEM szerepelhet olyan tartalom amely:

 • jogszabályba, különösen a reklámtörvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • nem a rovat jellegének megfelelő;
 • szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS, CD-ROM) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • meztelen, vagy hiányos öltözetű embereket bemutató fénykép
 • társkeresés, partner keresés
 • politikai tartalom

Tilos és azonnali törlést és tiltás jár a hirdetésben elhelyezni olyan kifejezésket, melyek csak a keresési eredmény befolyásolásának célja miatt kerül be a hirdetés szövege.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Az ÓraZálog-en elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Felelősség

Az üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért.
Üzemeltető felhasználóktól értesítést kaphat egyes tartalmak felől, melyeket a célból közölnek, hogy a tartalmat az üzemeltető megszüntesse. Ezen értesítések mindegyikét az üzemeltető külön-külön megvizsgálja, majd a törvény, a cég valamint a felhasználók, látogatók érdekeit szem előtt tartva cselekszik. Tartalmak eltávolításáról az üzemeltető nem köteles sem előre, sem utólag értesíteni annak tulajdonosát!
Az üzemeltető semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért és, különösen, az üzemeltető nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. Ugyanakkor minden megtesz, hogy rendszeréből eltávolítsa azokat a felhasználókat akik bizonyíthatóan kár okozás céljából használják azt. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.

Információ

Bármilyen, az üzemetető számára az üzemeltető bármely weboldalával kapcsolatban nyújtott információt az üzemeltetőnek úgy kell átadni és az üzemeltetőnek úgy kell fogadnia, hogy az nem bizalmas jellegű. Az üzemeltető az ilyen információt minden korlátozás nélkül használni fogja.

Moderáció

Fenntartjuk a hirdetések, reklámok és egyéb, Az ÓraZálog oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:

 • reklámtörvényi tilalmakba ütköző hirdetés,
 • megtévesztő információt tartalmazó hirdetés,
 • kategória helytelen apróhirdetés,
 • jogsértést megvalósító hirdetés,
 • duplikált hirdetések, spam hirdetések, nagy tömegben feladott hirdetések,
 • tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú
 • egy hirdetésben csak egy termék vagy szolgáltatás hirdethető meg
 • replikák, nemzetközi, hazai védjegy oltalmakat sértő kifejezések, termékek

Az üzemeltető a személyes adatokat nem változtatja meg, de a hirdetés szövegének megjelenítésekor megjelenítésbeli változásokat eszközölhet. Ezek a változások csak formai változások lehetnek, különös tekintettel egyes szavak url linkké történő alakítására, melyek hirdetésként funkcionálhatnak.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Az ÓraZálog nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az ÓraZálog szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.